MARKENTREPRENAD

bild 3

Vi har en bred kompetens i företaget och ordnar det mesta inom mark- och anläggningsarbete, såsom:

  • Schaktning för vägar och grunder
  • VA-anläggning
  • Dränering
  • Trädgårdsanläggning
  • Fastighetsskötsel
  • Kant- och släntklippning
  • Snöröjning
  • Halkbekämpning
  • Stolpslagning

Vi åtar oss även totalentreprenad.

(Visited 263 times, 1 visits today)